Untitled Document

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกิจกรรม โดยอำเภอสระใครได้จัดกิจกรรม“จิตอาสาลงแขกดำนา"ประจำปี2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร เป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมลงแขกดำนาซึ่งเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของเกษตรกรในการช่วยเหลือกันและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชน ณ แปลงนาบ้านดงมุข หมู่ที่ 8 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ผู้ชม : 249 คน

ดาวโหลดข้อมูล