Untitled Document

   นางปัทมา  รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา    นางเสฎกา   ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม Frit-C School Tour ขอบคุณ บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริต- ชี พลัส ผสมแคลเซียมและวิตามินชีสูงที่ได้จัด "กิจกรรม SAVE SMART SOCIAL ใช้โซเชียลอย่างฉลาดและปลอดภัย" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้SOCIAL และได้นำผลิตภัณฑ์ขนม สมุดวาดภาพระบายสี สี มาแจกนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้ชม : 108 คน

ดาวโหลดข้อมูล